تقدیر ویژه آذری از فیروز کریمی با لوح و دسته گل و تاخیر دو دقیقه‌ای در بازی