هواداران استقلال علیه امپراطور شعار دادند/ لگد بیک‌زاده به بطری آب