حاشیه دیدار گسترش فولاد و پرسپولیس / رعد و برق حواس بازیکنان را پرت کرد