استقلال 1 - 4 تراکتورسازی / هجوم قرمزهای تبریز به سمت قهرمانی !( جدول)