ناراحتی شدید هواداران استقلال از قلعه نویی و فروزان