بازیکنان تیم ما لیاقت قهرمانی را دارند/ مقابل استقلال عملکرد‌مان عالی بود