پیروزی تراکتورسازی، ذوب آهن، نفت، سایپا، گسترش فولاد و سپاهان/ سرنوشت قهرمانی به روز آخر کشیده شد