تراکتورسازی سهمیه‌‌آسیا، زمان و نتیجه دربی را تشریفاتی کرد