امیری: نبود کارناوال های اجتماعی یکی از علل پیدایش جوک های قومیتی هستند/ ثاقب موفق: جوک های قومیتی به