سومین طلای بر گردن علیاری/ ایران قهرمان کشتی فرنگی آسیا شد