(تصاویر) مداوای تروریست‌های سوری توسط پزشکان اسرائیلی