با سرمایه گذاری بر جبهه النصره/ امریکا 11 سپتامبر را فراموش کرده است؟!