تراکتورسازی سهمیه‌‌آسیا، زمان و نتیجه دربی را تشریفاتی کرد/ اولیویرا تیم امیر را چوبله کرد