برد تراکتور درفینال‌ لیگ و باخت پرسپولیس/ نفت سقوط کرد