حضور بیگی استاندار سابق آذربایجان شرقی در استادیوم آزادی