مهمان پر قدرت یقه صاحبخانه را گرفت/ صدر در تصرف تی تی‌ها