کمپانی AOL: ایالات متحده ۲.۱ میلیون کاربر اینترنت دایال آپ دارد