سقوط چه‌زنا به سری ب با باخت مقابل ساسولو/پیروزی سامپدوریا و آتالانتا مقابل رقبا