سیستم‌های گرمایشی مدرن در راه مدارس مناطق سردسیر/پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل می‌شوند