مجلس شورای اسلامی از گسترش روابط با آفریقای جنوبی حمایت می‌کند