دفع حمله گروه‌های تروریستی به بیمارستان «جسر الشغور»