پرونده اختلاس ۳۲ میلیاردی در حال رسیدگی است/ برای بازگرداندن خاوری ناامید نیستیم