موسسات حمایت از بیماران سرطانی در استان بوشهر راه‌اندازی شود