رخداد ۶۳۲ مورد حادثه در کشور/ آسیب ۹ هزار و ۳۶۵ نفر