اعتراض مربیان دو تیم به گل‌های به ثمر رسیده/درگیری شدید بازیکنان