کشتی فرنگی قهرمانی آسیا‌ / قادریان به مدال طلا رسید