افخم: نسل کشی در یمن مغایر با قوانین بین المللی است/ مسیر ارسال کمک ها هماهنگ شده است