پیروزی سرخ پوشان برابر صرفان در هفته دوم لیگ برتر هرات