آخرین اخبار از پرونده سقوط هواپیما،‌ اتوبوس اسکانیا و...