کسانی که برای سازش با استکبار چراغ سبز نشان می‌دهند، صلاحیت تفسیر پیام امام (ره) را ندارند