اجرای بیش از 260 برنامه در سالروز رحلت امام راحل در فارس