بمباران ملت بی دفاع یمن بیانگر روحیه خبیث و غیرانسانی آل سعود است