آیه‌ای که انگیزه یک نویسنده سنی مذهب برای نوشتن داستان درباره واقعه کربلا شد