روبوسی آندو با استقلالی‌ها از راه دور و نشان دادن پیراهن قرمز