سپاهان دو گل زد، نفتی‌ها زمین را نارنجک باران کردند