روحانی در گفت و گوی تلفنی با رییس جمهوری قزاقستان؛ اجرای تفاهمنامه ها، روابط تهران - آستانه را در همه