ادامه واکنش‌ها به دریبل تحقیرآمیز مسی/ موسیقی هم برای بواتنگ ساخته شد!