تاکید مدیرکل ارشاد آذربایجان شرقی بر لزوم حفظ فرهنگ و هنر غنی آبا و اجدادی