حرکت عجیب تیموریان و عصبانیت هواداران استقلال/تشویق طالب‌لو در انتقاد به عملکرد فروزان