افزایش ۶ درصدی اشتغال در سال ۹۲/ ۹۰ درصد کارگران فعال در کارگاه‌ها مهارت ندارند