(تصاویر) انفجار در مسیر حرکت زائران حرم امام موسی کاظم(ع)