شهادت دو یمنی در بمباران استان «البیضاء»/ ادامه حملات به صنعاء