پوشش زنده/ برتری تراکتور، سپاهان، سایپا و شکست پرسپولیس تا پایان نیمه اول