برتری تراکتورسازی در نیمه نخست/گلهای ادینیو به عدد 19 رسید