اجرای 260 عنوان برنامه در سالروز ارتحال امام خمینی در استان فارس