ايجاد فرصت براي گفت‌‌وگو فضاي کانون را شاداب مي‌کند