حکم عوامل حادثه حمیدیه بزودی در ملاء عام اجرا می‌شود