جدال قهرمانی ایران با تيم‌های قزاقستان، چین و ازبکستان