رونمایی از جلد اول کتاب فرهنگنامه استهبان‌ در نمایشگاه کتاب تهران