مهرام در نیمه نهایی لیگ حرفه‌ای بسکتبال از سد پتروشیمی گذشت